Svatá Brigita Irská

 


abatyše (+525)

Rodiče svaté Brigity, prostí a obyčejní lidé, prý byli pokřtěni samotným sv. Patrikem. Ona sama již ve velmi útlém věku zatoužila po nekompromisním následování Krista. Odešla do monastýru, kde přijala jako poslušenství starost o dobytek. Později sama zakládá v Kildare monastýr, jeden z nejvýznamnějších v celém Irsku. V životopisech je sv. Brigita zachycena jako ztělesnění soucitu s ubohými a chudými. Vypráví se, že na její přímluvy Hospodin rozmnožil máslo, aby bylo čím podělit žebráky. Jindy prý krávy nadojily třikrát více mléka než obyčejně, aby tak unavení poutníci mohli uhasit žízeň.

Svátek: 1. února