Svatá Ita

Svatá Ita

 

 monaška (+570)

Svatá Ita je jednou z nejvýznamnějších irských světic. Pravděpodobně pocházela z královského rodu, pohrdla však světskou slávou a odešla do pustiny (dnešní Killeedy v Irsku), kde založila malý monastýr a v něm prožila zbytek své pozemské pouti.

Způsob jejího duchovního zápasu byl podobný životům ostatních irských asketů, tj. přísný půst a neustávající modlitba.

Svaté Itě je připisováno autorství jedné z tradičních irských ukolébavek o Božském dítěti.

Ita patřila k vyhledávaným osobnostem duchovního života. Byla též rádkyní sv. Brendana. Traduje se, že se jí jednou tento světec zeptal, které tři věci Bůh nejvíce miluje. Ctihodná matka mu odpověděla takto: „Čisté srdce naplněné pravou vírou, prostý produchovnělý život a dobročinnost, založenou na lásce k Bohu.“ Jak učila, tak žila; spolu se svými sestrami monaškami se obětavě starala o nemocné.

Svátek: 15. ledna