Svatá Samthann

 

 monaška (+739)

Osiřelého malého děvčátka Samthann se ujal jeden z irských kmenových králů. Když dívka vyrostla, měla se výhodně provdat. Ze sňatku však zázračným způsobem sešlo. Samthann v tom viděla Boží vůli, aby odešla do monastýru. Časem se stala známou po celém kraji, přicházeli k ní mnozí monaši na radu. „Jak se modlit?“ ptal se jeden. „V jakékoliv pozici, ať už stojíš, sedíš nebo ležíš,“ odpověděla mu ctihodná matka. Další oznámil, že se chystá na pouť, a Samthann mu na to řekla, že království Boží se dá získat i bez toho, aby člověk přeplul moře, vždyť Bůh je blízko těm, kteří se k němu utíkají. Jiný ctihodné monašce oznámil svůj úmysl zanechat studia na škole, aby měl více času na modlení; na to mu světice odvětila, že zanechá-li studia, nebude se nikdy moci na modlitbu soustředit.

Svatá Samthann bránila přísnou chudobu monastýru, jehož veškerým majetkem bylo šest krav určených k výživě sester.

Svátek: 18. prosince