Svatá Urith

Svatá Urith

 


mučednice (léta života neznáme)

Urith žila se svojí macechou, která dívku hluboce nenáviděla pro její zbožnost. Žárlivost macechy (pravděpodobně pohanky), se stupňovala tak, že přesvědčila sloužící pacholky, aby Urith probodli vidlemi. Na místě, kam dopadlo zmučené tělo světice, vytryskl pramen chladné vody.

Její ostatky jsou uloženy na neznámém místě v chittlehamptonském kostele (hrabství Devon), který prý světice založila.

Svátek: 8. července