Svatý Aidan

 


první biskup lindisfarnský, divotvůrce (+651)

Svatý Aidan, mnich - biskup skotského monastýru Iona, byl povolán svatým mučedníkem králem Oswaldem do Northumbrie zvěstovat lidu světlo evangelia. Světec si brzy získává svým laskavým přístupem srdce lidu, který s nadšením přijímá jeho zvěst o Kristu.

Svatý Oswald, ve kterém Aidan nachází upřímného přítele, svěřuje do biskupovy péče ostrov Lindisfarne, nacházející se v těsné blízkosti královského paláce, kde sv. Aidan zakládá monastýr a zřizuje sídlo biskupství.

Sv. Aidan se zasloužil o to, že mezi věřícími jeho diecéze zdomácněly zvyky, jako pravidelný půst a čtení Písma svatého. On sám vykupoval otroky a vychovával z nich bohabojné kněze.

Po mučednické smrti sv. Oswalda získává Aidan přátelství a úctu nového panovníka sv. Oswina. I když se pohybuje mezi urozenými a bohatými lidmi, sám žije v přísné chudobě a odříkání. Říká se, že jednou prý obdržel od sv. Oswina darem koně, což tehdy bylo malé bohatství; světec jej však vzápětí daroval chudobnému člověku, kterého potkal na cestě. Během velkého postu se sv. Aidan pravidelně uchyloval na opuštěný nehostinný ostrov, kde se věnoval modlitbě a rozjímání. O tom, jak veliká byla jeho víra, svědčí dar zázraků, který věrný Boží služebník Aidan od Hospodina obdržel. Na přímluvu světce se obrátil vítr a uhasil královské sídlo, podpálené nepřátelským králem Pendou.

Svatý Aidan patřil k nejoblíbenějším světcům Bedy Ctihodného, který si vysoce cenil skutků Aidanova duchovního zápasu, neustávající modlitby, hluboké pokory, touhy po vzdělání a lásky k nemocným a potřebným.

Svatý Aidan odchází k Bohu pouhých dvanáct dní po mučednické smrti svatého Oswina. Hospodin tak povolal oba své služebníky, které spojovalo hluboké přátelství, aby spolu sdíleli věčnou radost. Jak velké jsou skutky Hospodinovy.

Svátek: 31. srpna