Svatý Alban

Svatý Alban

 

prvomučedník Británie (třetí století)

Svatý Alban byl římský voják v jedné z britských legií. Žil v dobách císaře Septimia Severa, který krutě pronásledoval křesťany, kteří byli hrozným způsobem trýzněni a bestiálně vražděni jako zvěř v cirkusech pro potěchu krvelačného davu. Ale ať se císař snažil, jak mohl, křesťanů neubývalo, ba naopak. Dokonce i někteří z katů, když viděli pevnou víru mučedníků, se zříkali pohanství a přijímali Krista.

Toto pronásledování zvláště těžce doléhalo na duchovní představené křesťanských obcí, od kterých se odvíjela celá struktura církve. Hony na věřící probíhaly po celém území Říše, nevyhnuly se tedy ani Británii. Alban, ačkoliv byl pohan a voják, tedy stál na druhé straně, proti křesťanům, byl hnut milosrdenstvím a poskytl útočiště jednomu knězi. Od něho se chtěl dozvědět něco o křesťanství, o kterém zatím slyšel jen samé zlé věci. Během rozhovoru s knězem byla drsná duše vojáka zasažena láskou ke Kristu a Alban požádal o křest.

Nepřítel člověka však ve zlosti nad ztracenou duší navedl pronásledovatele do Albanova domu. Voják si vyměnil s knězem šaty a duchovní uprchl. Alban byl zatčen a vyslýchán, když odmítl přinést oběť pohanským božstvům, byl odsouzen k smrti. Kruté divadlo se mělo konat v amfiteátru za městem.

Alban si pevně stál za Kristem, drahocennou perlou, kterou teprve nedávno nalezl. Jeden z katů ohromen mučedníkovou nezdolnou vírou se obrátil, druhý však statečnému vojáku setnul hlavu. Byl za to na místě potrestán –- vypadly mu oči z hlavy. Tělo mučedníka Albana křesťané s velkou úctou pochovali ve zvláštní stavbě, tzv. martyriu, kolem kterého později vyrostlo město St. Alban's.

Svátek: 22 června