Svatý Benedict Biscop

 

 (+689/690)

Narodil se v Notrhumbii, kde jeho rodina zastávala významné společenské místo. Biscop se dokonce stal významným hodnostářem na dvoře krále Oswia.

Kolem roku 653 se však Biscop vzdává všech úřadů a odchází do Říma, aby se poklonil ostatkům svatých apoštolů. Později přijímá v monastýru sv. Honoráta na ostrově Lerins ve dnešní Francii (Lerins bylo světoznámým centrem západního mnišství) mnišské postřižiny a s nimi i nové jméno Benedikt.

Během svého života podniká celkem šest cest do Říma, odkud do Anglie přiváží svaté ostatky, ikony sv. apoštolů a Matky Boží, liturgické knihy, seznamy svatých a další významné předměty. Z Říma doprovázel do Canterbury i sv. Theodora, se kterým spolupracoval na reformě anglické církve. Pro monastýr Wearmouth, který roku 674 založil, sestavil pravidla, založená na regulích sv. Benedikta Nursijského a zvyklostech monastýrů v Lerins. Za podpory místních panovníků jsou zakládány další kláštery, které se stávají centry duchovnosti a vzdělání.

Před svou smrtí napomíná sv. Benedikt bratry ke zbožnému životu a varuje je před vměšováním se do politiky. Dále jim ukládá pečovat o ručně psané knihy, poklady tehdejší kultury.

Sv. Benedikt odevzdává svou duši Pánu Všehomíra kolem roku 690.

Svátek: 12. ledna