Svatý Brendan

Svatý Brendan

 

 mořeplavec (r. 486-575)

Svatý Brendan patří bezpochyby k nejznámějším světcům Británie. Jeho jméno se vyskytuje v mnoha legendách o podivuhodných cestách (snad až někam do Ameriky), které prý měl sv. Brendan podniknout. Co je na tom pravdy, dnes již nezvíme. Z historie však se dovídáme, že sv. Brendan byl Ir, jenž založil několik monastýrů. Sám se stal opatem jednoho z nich. Co se jeho plaveb týče, skutečně často cestoval mezi Irskem, Skotskem a Walesem, kde spolupracoval s tak významnými osobnostmi, jako byl např. sv. Columba.

Svátek: 16. května