Svatý Colman

Svatý Colman

 

 

 lindisfarnský, (+676, biskupem 661-4)

Tento nástupce svatého Finana na biskupsko-opatském stolci lindisfarnském proslul především jako obránce tradic keltské církve. Na sněmu ve Whitby (663/4), vystupoval jako mluvčí irské strany. Když se otcové shromáždění na sněmu po dlouhých a únavných jednáních dohodli na přijetí římských tradic, resignuje sv. Colman na svůj úřad biskupa –- opata a spolu se všemi irskými a částí anglických mnichů opouští Lindisfarne. Nějaký čas pobývají v Ioně, později odcházejí do Irska, kde zakládají monastýr. Zde ale žel Bohu dochází k neshodám mezi Iry a Angličany, pro které nakonec sv. Colman zakládá anglický monastýr v Mayo. Tento později proslul díky hloubce duchovního života, pracovitosti a vzdělanosti jeho obyvatel.

Svátek: 18. února