Svatý Cuthbert

Svatý Cuthbert


biskup lindisfarnský, divotvůrce (r. 634-687)

 

Svatý Cuthbert pocházel ze zámožné anglosaské rodiny. Kolem roku 651 přijímá v monastýru Melrose mnišské postřižení, později je zvolen opatem. V té době rovněž podniká misionářské cesty po nejbližším okolí.

Po sněmu ve Whitby přijímá římské zvyky a stává se opatem lindisfarnského kláštera. Časem se úřadu představeného kláštera vzdává a uchyluje se do samoty a rozjímání na ostrov, využívaný pro tyto účely již sv. Aidanem. Brzy se však zvěst o Cuthbertově svatosti šíří po celém okolí, což nakonec vede k tomu, že je králem Egfrithem a canterburským arcibiskupem sv. Theodorem povolán na hexhamský biskupský stolec. Po dohodě s biskupem lindisfarnským dochází k výměně kateder.

Svatý Cuthbert cestuje po své diecézi, káže a učí věřící. Zbožný biskup obdržel od Boha dar proroctví a uzdravování nemocných.

Umírá milován věřícím lidem v pověsti svatosti dne 20. března 687 a je pohřben v Lindisfarne. Když byl po jedenácti letech otvírán jeho hrob, byly jeho svaté ostatky shledány neporušenými. Po zničení Lindisfarne Dány roku 875 putovaly ostatky sv. Cuthberta několik let po severní Anglii, až konečně našly důstojný odpočinek v nově zbudované durhamské katedrále, kde spočívají dodnes. Dokonce i protestantská komise konstatovala ještě v šestnáctém století jejich neporušenost. V Durhamu mohou být zhlédnuty liturgické předměty z Cuthbertovy doby.

Na ostrovech, kde měl svatý Cuthbert svoji poustevnu, se dnes nachází velká přírodní rezervace, poskytující útočiště a ochranu ptákům, tuleňům a jiným druhům zvířat, ohroženým bezbožnou činností člověka.

Svatý Cuthberte, nauč nás vážit si přírody, kterou máme ochraňovat a spravovat, ale zatím ji ničíme a poskvrňujeme!

Svátek: 20. března