Svatý Daniel

Svatý Daniel

 

(Deiniol)
keltský mnich a biskup (+584)

Svatý Daniel žil ještě v době před anglosaským vpádem do Británie. Podle ctihodného Bedy založil dva monastýry, z nichž Bangor Iscoed se stal jedním z nejproslulejších klášterů své doby. Žilo v něm více než dva tisíce monachů. Svatý Daniel byl později zvolen biskupem. Na sněmu v Brefi hájil orthodoxii proti pelagiánské herezi, popírající dědičnost prvního hříchu a tím smysl Kristovy oběti.

Svátek: 11. září