Svatý David Velšský

Svatý David Velšský

 


mnich a biskup,patron Walesu (6. století)

O svatém Davidovi víme, že založil deset monastýrů, jejichž obyvatelé se snažili napodobit život egyptských pouštních otců. Monaši tvrdě pracovali a drželi přísný půst, jedli pouze chléb a zeleninu a nepili nic jiného než vodu. Svatý David setrval mnoho dní a nocí na kolenou v modlitbách (jako svatý Serafím Sarovský) a umrtvoval tělo nořením do studené vody. Říká se, že svůj život zasvětil chudým a potřebným.

Na sněmu v Brefi (r. 545) hovořil prý tak ohnivě, že ho přítomní otcové jednohlasně zvolili arcibiskupem –- metropolitou celého Walesu.

Svátek: 1. března