Svatý Edwin

 


král northumbrijský (584-633)

Každého člověka povolává Bůh ke spáse jiným způsobem. Při kontaktu s pravou Skutečností dochází u někoho k okamžité vnitřní proměně, jiný člověk k víře dorůstá pomalu, podporován příklady věřících lidí ze svého okolí. Nejinak tomu bylo i se svatým Edwinem, prvním northumbrijským králem, který přijal křesťanství.

Když byl Edwin ještě pohanem, vyhnal z Northumbrie právoplatného dědice trůnu svatého Oswalda a sám přijal odznaky královské moci. Po smrti své první ženy Gwenburgy zatoužil Edwin po manželství s princeznou Ethelburgou Kentskou, která ovšem byla křesťanka. Zprvu byl jako pohan odmítnut, později však došlo k uzavření dohody, podle níž měl Edwin své budoucí manželce umožnit svobodné vyznávání křesťanské víry. S Ethelburgou přichází i svatý Paulinus, mnich, původem z Říma, který se stává misijním biskupem na northumbrijském území.

Trvalo dlouho, než Edwin přijal křesťanství. Neustále přemýšlel, chtěl totiž, aby spolu s ním byl pokřtěn i lid jeho země. K obrácení byl nakonec pohnut třemi okolnostmi: nezdařeným pokusem o atentát, když zjistil, že člověk nezná dne ani hodiny svého konce, obrácením pohanského velekněze Coifiho ke křesťanství, a nakonec na něj zapůsobila víra a opravdovost sv. Paulina. Král Edwin se „oblékl v Krista“ o slavnosti Paschy roku 627, následován mnoha vznešenými muži i částí lidu. Již brzy na to je však semínko víry Kristovy ohroženo pohanským králem Pendou. Sv. Edwin, král northumbrijský, nachází v boji za Krista a za vlast čestnou smrt. Královna Ethelburga se po manželově smrti vrací zpět do Kentu a zakládá tam ženský monastýr. Umírá jako monaška v pověsti svatosti.

Svátky:
sv. Edwin - 12. října
sv. Ethelburga - 8. září
sv. Paulinus - 10. října