Svatý Indract

 


a druhové (+ 700)

Mučedník Indract pocházel z irského královského rodu. Princ známý svou jemností a svatostí však nepřivykl světským poctám a spolu s devíti stejně smýšlejícími mladíky putoval v dobrovolném „exilu pro Krista“ po Irsku. Na jedné z těchto cest byli zbožní mládenci napadeni lupiči a úkladně zavražděni, později byli uctíváni jako mučedníci.

Svátek: 5. února