Svatý mučedník Sigebert


král východních Anglů a později mnich (+635)

 

Za panování Redwalda, pokoušejícího se zvráceným způsobem smísit víru Kristovu s pohanstvím, odchází Sigebert do dnešní Francie, kde se stává křesťanem. Ve Francii se mu též doslalo na svou dobu nesmírné vzdělanosti.

V roce 630 se ujímá svého království, kde podporuje zakládání škol a monastýrů. Nepanoval však dlouho. Vzdává se totiž vlády a odchází do monastýru, kde je postřižen na mnicha. Když východní Anglii později napadl král Penda, přinutil lid bývalého krále, aby se proti své vůli účastnil boje. Doufali totiž, že Sigebert, který býval dříve statečným vojevůdcem, pozvedne nadšení a odhodlání vojska. Zbožný monach se však odmítá dotknout zbraně a později v kruté bitvě nachází mučednickou smrt.

Svátek: 16. ledna