Svatý Nectan

Svatý Nectan

 


poustevník a mučedník (6. stol.)

Svatý Nectan se rozhodl odejít z rodného Walesu, aby se mohl hlouběji věnovat duchovnímu zápasu. Usadil se uprostřed hlubokých lesů na jihu Anglie, kde žil přísným asketickým životem. Jednou pomohl pasáčkovi vepřů, který se do oněch míst zatoulal, najít ztracené stádo. Jako odměnu dostal později od majitele stáda dvě kravky, které však padly do oka zlodějům. Ti, spoléhajíce na opuštěnost místa, poustevníka okradli. Světec je však s Boží pomocí našel a vyčetl jim jejich nešlechetný čin. Místo, aby je potrestal, hovořil k nim o lásce Ježíše Krista. Bezbožní zloduši se však starci za jeho mírnost odměnili tím, že mu usekli hlavu; jistě však nevěděli, že tímto způsobem otevřeli Kristovu mučedníku bránu království nebeského.

Svátek: 17. června