Svatý Odo

 


arcibiskup canterburský (+958)

Svatý Odo byl dánského původu. Dánové v této době byli pohané. Odo se však již v útlém věku sklání před Kristem a zříká se model. Zatoužil sloužit Kristu a církvi, byl vysvěcen na kněze a v roce 925 je zvolen biskupem v Ramsbury. Stává se rádcem krále Athelstana z Wessexu, který Odona často pověřuje důležitými diplomatickými misemi. V roce 942 byl sv. Odo povolán na metropolitní stolec Anglie do Canterbury.

V této době byla úroveň mnišského života nevalná. Některé monastýry byly vyrabovány pohanskými Dány, ale i ty ostatní skomírají. Odo však na rozdíl od svých předků monastýry podporuje, ba dokonce sám skládá mnišské sliby. Povzbuzuje rovněž sv. Dunstana v jeho snaze o reformu řeholního života.

Pastýřská starostlivost o Bohem svěřené stádce, obnovování poničených chrámů, bdělá péče nad morální úrovní kněžstva, to všechno mu vyneslo příjmení „Dobrý“. Se jménem sv. Ody Dobrého je spojen i eucharistický zázrak, kdy z obětního chleba předloženého na oltáři začala kanout krev, aby tak byli usvědčeni lidé rouhající se svaté tajině Eucharistie.

Svátek: 2. června