Svatý Oswald

Svatý Oswald

 


král a mučedník (+642)

Za krále Edwina, který se v bojích o královskou korunu ujímá moci, musí právoplatný dědic trůnu Oswald prchnout do Skotska, kde se v proslulém monastýru Iona seznamuje s křesťanstvím. V roce 633 Edwin northumbrijský, který mezitím přijal křesťanství, umírá v pověsti svatosti při boji s králem Pendou. Oswald, který v Ioně rovněž přijal svatý křest, se vrací do vlasti, aby se ujal svého dědictví. Králem se však prohlásil samozvanec Cadwalla, který nechal povraždit Oswaldovy bratry. Svatý Oswald nechal před rozhodující bitvou s tyranem vztyčit dřevěný kříž, u kterého se spolu se svou malou armádou modlil za vítězství, kterého bylo s Boží pomocí dosaženo.

Ihned po svém nástupu na trůn žádá Oswald monastýr Iona o vyslání biskupa - misionáře. Ten skutečně přišel, nepochopil však ducha lidu a s nepořízenou se vrací zpět. Teprve druhý misionář z Iony, laskavý biskup Aidan, dokázal získat srdce Anglosasů pro Krista. Samotný Oswald tlumočil kázání sv. Aidana do řeči lidu. Později pak sv. Aidan s pomocí blahověrného krále zakládá lindisfarnský monastýr.

Vláda sv. Oswalda však netrvala dlouho. Byl zabit v boji s nechvalně proslulým králem Pendou ve věku pouhých 38 let. Umírá s modlitbou na rtech za svého služebníka, který dokonává na bojišti spolu ním. Ostatky svatého mučedníka, zneuctěné pohanským obětním rituálem, pak byly chovány ve velké úctě na mnoha místech Anglie, Irska a Německa.

Svátek: 5. srpna