Svatý Oswin

Svatý Oswin

 


král deirský (Northumbrie) (+651)

Při čtení životopisu tohoto světce jistě českého čtenáře napadne paralela se životními osudy sv. Václava. Posuďte sami: Podle ctihodného Bedy prý byl Oswin „muž přitažlivého zevnějšku a mohutného vzrůstu, příjemný v řeči a zdvořilý v chování. Nedělal rozdíl mezi chudákem a boháčem, pro svou královskou ušlechtilost ducha i těla si brzy získal lásku všeho lidu, takže i velmi urození mužové ze všech končin (Británie) k němu přicházeli, aby mu mohli sloužit“. Milován vším lidem pokojně vládl svému království.

Oswinův bratranec Oswiu, král jižní části Northumbrie, však ve snaze rozšířit svou moc napadl Deiru. Když se schylovalo k rozhodující bitvě, Oswin svou armádu rozpustil, nechtěl totiž prolévat krev nevinných. Zbožný král se pouze s jedním sluhou uchýlil do domu svého nejlepšího přítele Hunwalda, který však nic netušícího Oswina vydal do rukou jeho bratrance, na jehož příkaz je sv. Oswin spolu se svým sluhou bez milosti zavražděn. Tato hrůzná událost se stala 20. srpna roku 651.

Bratranec Oswiu však později svého činu stejně jako bratrovrah Boleslav lituje, činí pokání a na místě, kde byla prolita nevinná krev, nechává postavit monastýr.

Svátek: 20. srpna
 

TROPAR sv. mučedníku Oswinovi

Trpiteli Kristův, bohabojný králi Oswine,
který jsi důsledně žil podle příkazů evangelia,
zachránil jsi svůj národ před krvavou záhubou
sám vydav svůj život za spásu jeho.
Když jsi tedy od vládce Krista obdržel věnec vítězství,
pros, milosrdného Boha, aby spasil duše naše.
(hlas 3.)