Svatý Theodor

 


arcibiskup z Canterbury (+690)

Teprve tomuto maloasijskému Řekovi se podařilo sjednotit anglosaskou církev, zmítanou po sněmu ve Whitby rozkolem.

Byla to nelehká doba. V zemi zuřil mor, lidé mřeli po stovkách. Arcibiskupský stolec canterburský byl opuštěn, arcibiskup - elekt (zvolený) umírá v Římě. Na pozadí těchto událostí představuje opat z Afriky, sv. Hadrián, papeži Vitaliánovi mnicha Theodora, který v té době byl již stár 65 let. Byl vysvěcen na biskupa a spolu s Hadriánem odchází do Anglie, aby se ujal osiřelého arcibiskupského stolce.

Ve věku, kdy většina lidí již pomýšlí na odpočinek, se svatý Theodor energicky stará o obnovu církevního života. Prochází celou zemí, obsazuje uprázdněné biskupské stolce, svolává sněmy, na nichž se anglická církev hlásí k Pravoslaví a odmítá monotheletistické bludy, jimiž byl zmítán křesťanský východ. Spolu se svatým Hadriánem zakládá v Canterbury školu, která svou úrovní daleko přesahuje standard nabízený většinou vzdělávacích zařízení své doby.

Výsledkem Theodorova snažení je skloubení keltské, římské a galské tradice v jeden harmonicky se doplňující celek, což ukončilo dlouhé období sporů a nejistoty. Umírá ve věku 87 let a je pohřben v Canterbury. Jeho ostatky byly roku 1091 shledány neporušenými.

Svátek: 19. září