Svatý Vít

Svatý Vít se narodil kolem roku 290 na Sicílii. Jeho otec Ilarius neměl pochopení pro synovu víru v jediného Boha. Sám pohan chtěl syna přimět k uctívání helénských božstev přemlouváním i bitím. Nakonec ho prý otec zavřel do místnosti, dokud jej víra v Ježíšovo učení neopustí. Náhle ucítil příjemnou vůni, která vycházela z Vítova pokoje. Odemkl dveře a spatřil sedm andělů stát okolo jeho syna. Polekal se a vykřikl: Bohové přišli do mého domu! Záhy nato oslepl. Slíbil nejvyššímu bohu Jovišovi býka se zlatými rohy, pokud ho uzdraví. Ale zázrak se nekonal. Požádal tedy syna, aby mu pomohl. Vít se vroucně modlil k Bohu a otci se vrátil zrak. Přesto prý syna jako tajného křesťana udal. Vít pak spolu se svou chůvou Crescencií a jejím mužem Modestem uprchli před pronásledováním do Říma. Nakonec byl spolu se svými přáteli zatčen a mučen. Nejdříve jej vrhli do kotle s vařícím olejem, ale bez tragických následků. Pak ho předhodili lvu, ale ani ten mu neublížil. Teprve když ho zavěsili na strom a probodli trojzubcem, skonal.


     Je patronem:
     Čech, Itálie, proti očním chorobám, epilepsii a nemoci, zvané tanec sv. Víta (chorea), proti napadení zvířaty, proti kousnutí psem, proti uštknutí hadem; proti blesku, proti bouřce, proti zaspání, kotlářů, sládků, vinařů, hostinských a herců, komediantů, tanečníků; psů


     Atributy:
     palma, kotel s vroucím olejem, kohout jako symbol bdělosti, lev, kniha..