Svatý Winstan

 


mučedník, kralevic mercijský (+850)

Svatý Winstan pocházel z mercijského panovnického rodu. Roku 840 byl zvolen králem, ale žádal svoji matku Elfledu, aby vládla místo něho, jako královna - regentka. Winstanův bratranec Brifardus, toužící po uchopení moci, se snažil získat Elfledu za manželku, čemuž se svatý Winstan, považující takový sňatek za krvesmilstvo hnusné Bohu, úporně bránil. Rozezlený Brifardus tohoto obhájce Boží spravedlnosti zavraždil na místě zvaném Wistow v dnešním Leicesterském hrabství.

Z pozdější doby máme zachovány zprávy o dvou úředně ověřených zázracích tohoto světce: na místě, kde byl zákeřně zavražděn, vyrůstal každý rok na mučedníkův svátek zvláštní druh trávy. Rovněž světcovy ostatky, vhozené do ohně, byly vytaženy bez nejmenší stopy poškození.

Svátek: 1. června