Svatý Winwaloe

 

 opat (6. stol.)

Ačkoliv pocházel z Bretaně (část dnešní Francie), byl na britském území velmi uctíván. Za povšimnutí stojí způsob, jakým světec vedl duchovní zápas. Tento způsob byl charakteristický pro celé keltské mnišství a je podobný duchovnímu zápasu egyptských pouštních otců.

Ve stručnosti: svatý Winwaloe se každý den modlil celý žaltář s rozpjatýma rukama, chodil oděn do kozích kůží.

Později založil monastýr, ve kterém posléze také umírá.

Svátek: 3. března