Tahariel

Láska andělů je k Stvořiteli i k lidstvu bezpodmínečná a neutuchající. Nemají potřebu hledat si milence, protože jsou sami milenci v nejvyšším slova smyslu. "Andělé musejí milovat již silou své přirozeností." Naše pojetí lásky je často zabarveno romantickou láskou, která - jak všichni víme - může být minovým polem.

V životě někdy nastává čas, kdy se chceme stáhnout z někdy bolestného světa romantických vztahů. Celibát znamená pouhé zdržení se sexuálních vztahů. Cudnost však znamená také čistotu a oddanost nejvyšší, platonické lásce Božské.

Anděl čistoty je Tahariel. Je tu proto, aby nám pomáhal oddat se - byť sebekrátkému - období cudnosti umožnit očistit srdce, duši i tělo. Před invokací Tahariela se vykoupejte, na svůj oltář si postavte bílou Madoninu lilii, symbol čisté a panenské lásky, a zapalte jednu bílou svíci. Žádost k Taharielovi by jako vždy měla být vyslána do čtyř posvátných směrů se začátkem na východě. Může znít třeba takto:

Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, z jehož ohně lásky se zrodili andělé, Tě vzývám, Taharieli, velký anděly čistoty, abys vznítil očistný plamen v mém srdci a očistil mě od nežádoucích myšlenek a činů. A dovolil vzrůst čistější vášni - mé skutečné lásce k Jedinému a Veškerému.

Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.