Taranis (Keltové)

Galský bůh moře.

 

Taranis, keltský hromovládný bůh a pán nebe. Je schopen sesílat blesky pomocí spirál, které zdobí jeho ramena. Je pánem nebeského ohně a jeho hněv jeho kněží utišovali upalováním oběti zaživa. Chrání hory a vyvýšená místa, neboť to jsou posvátné oblasti. Římané ho ztotožňovali se svým nejvyšším bohem Jupiterem. Nejblíže má i k ostatním hromovládcům jako je germánský Thór nebo slovanský Perun. U nás se poměrně hojně nacházela na různých lokalitách tzv. Taranidova kolečka - symboly slunce (sluneční kříž). Později se z toho symbolu vyvinul známý tzv. keltský kříž, je to však "mutace" mezi Taranidovým symbolem a klasickým křesťanským křížem. Mnoho lidí jej nosí na krku v domnění, že se jedná o čistě keltskou záležitost, opak je pravdou. Později se keltský kříž přizpůsobil latinskému kříži běžně používaném římskokatolickou církví prodloužením dolního konce, čímž vznikl tzv. irský kříž.