Teiresias

Slepý prorok, byl jedním z nejdůležitějších. setkáváme se s ním v mýtu o Oidipovi a všeobecně v Thébském cyklu. O jeho oslepnutí existuje tento mýtus:

Kdysi, když byl ještě mladý, potkal v lese dva hady, kteří se pářili. Teiresias je vyrušil (podle jiné pověsti poranil), a po tomto činu byl potrestán a proměnil se v ženu. Po sedmi letech opět uviděl hady při páření. Zopakoval stejný čin a stal se opět mužem. Jednou, když Zeus a Héra měli spor o tom, kdo požívá většího uspokojení při milování, řekli si, že se zeptají Teiresia, který prožil kus života jako muž i jako žena. ten odpověděl, že kdyby libido mělo desetistupňové hodnocení, pak žena dosahuje devátého stupně, zatímco muž prvního. Héra se rozhněvala, že Teiresias prozradil tajemství jejího rodu a oslepila ho. Avšak Zeus mu daroval sílu proroctví a dlouhý život.