Terathel

Terathel je světelným andělem kůru panstev. Zajímá se hlavně o svobodu jedince a civilizační pokrok u pozemských národů. Na světě je dosud mnoho míst, kde lidé nemají skutečnou svobodu. Dokonce i u rozvinutých národů lze vidět nesčetně příkladů sociální nespravedlivosti.
 
Nejvíce pomůžeme, když přeměníme hněv v porozumění. I když se věci zdají neskutečně nespravedlivé, je důležité odolat hrozbě do nebes. Přestože se to těžko přijímá, je skutečností, že všechno se děje správně. Všechno se odvíjí tak, jak má, a je součástí vzorce, který má větší význam, než si umíme představit. Aktivně se k cíli můžeme posouvat vzýváním anděla Terathela, aby pomohl vést společenství a jejich vůdce na cestu svobody.

Ve jménu Všemocného Stvořitele, jehož prostřednictvím všechno vzniklo, Tě vzývám, veliký anděly Teratheli, který jsi zvolen ku pomoci lidstvu na cestě ke svobodě jedinců i společenství, Tebe, který vedeš srdce a mysli těch, kteří vedou zase nás ve všech národech a na všech místech na Zemi, aby byli inspirováni k práci pro obecné dobro.

Děkuji Ti a ctím Tě za službu, kterou vykonáváš, a to ve jménu Všemocného.