Teutates (Keltové)

Zjevený galský bůh války.

 

Toutatis (také psáno Teutates) je keltský bůh uctívaný v Galii a Británii, známý z díla antického autora Lúkiana. Na základě etymologie jeho jména je obvykle považován za kmenového ochránce. Dnes je známý především z fráze „U Toutatise!“, používané v komiksech o Asterixovi.

Jméno božstva je snad odvozeno od sousloví „teuto-tatis“ (otec kmene). Jako bůh války (v římské Gallii ztotožňovaný často s římským Martem; podle některých indicií však i s Merkurem), byl zobrazován především se zbraněmi, ochraňoval bojovníky a zajišťoval blahobyt; jako ochrannému božstvu, které mělo zajistit celistvost a nedotknutelnost území kmene, mu byla zasvěcena kořist získaná od přemožených nepřátel. Oběti, které vyžadoval, se usmrcovaly utopením v kádi (viz vyobrazení na kultovním kotli z Gundestrup). Je spojován se symbolem koně. Spolu s Taranisem a Esusem tvoří nejvyšší keltskou božskou trojici, jeho ženským protějškem je Epona.