Tezalel

Ze všech problémů, které podrývají milostný vztah, je překonání nevěry patrně tím nejobtížnějším. Pocity zranění a zrady, které utrpěla jedna strana, mohou zabraňovat znovunastolení důvěry. Někdy se partneři rozejdou a není důvodu, proč vztah udržovat dále. To není nezbytně špatně, protože ne všechny vztahy mají trvat stále. Ovšem pokud jste rozhodnuti, že vztah udržíte, můžete si volat určité anděly, kteří tu jsou od toho, aby vám v tom pomohli.

Pokud máte konkrétní obavy, že by se vám partner mohl někam zatoulat, pak volejte Tezalela, který zodpovídá za manželskou a partnerskou věrnost. K invokaci Tezalela vezměte dvě modré svíce - modrá znamená věrnost - a spojte je měděným drátkem v podobě osmičky. Měď je kovem Venuše a osmička symbolizuje věčnost. Svíce zapalte a položte je na bezpečné místo, aby nic nevznítily. Zapalte také santalové dřevo nebo kadidlo a odříkejte následující modlitbu – případně nějakou podobnou – ve směru čtyř světových stran, přičemž začněte na východě.

Ve jménu Všemocného, jehož láska k nám je neochvějná, Tě vyvolávám(e), velký anděly Tezaleli, jako anděla věrnosti, abys požehnal našemu vztahu. Pomoz nám zůstat si vždycky věrní a nikdy druhého nezradit. Nechť oba vzájemnou láskou rosteme, nechť jsme nerozluční a silní, nechť jsme milenci na věky.

Děkuji(eme) Ti a ctím(e) Tě za vyslyšení mé (naší) modlitby, a to ve jménu Všemocného