Theatini

Řád - kleriků, jež se řídí - augustiniánskou řeholí. Založil jej r. 1524 v Římě Gaetano di Thiene (+1547, - kanonizován 1671, z toho kajetáni) a Giampietro Caraffa, v té době biskup v Chieti (lat. Theate, a odtud název t.). Téhož roku byl řád schválen Klementem VII. Oba zakladatelé byli členy římského - bratrstva, vzniklého r. 1515 a nazývaného »Oratoř božské lásky«, která k charitativnímu životu připojila péči o nemocné. T. vedli příkladný život, v němž byl prostor i pro vědeckou činnost, a věnovali se kromě toho i přípravě zdatných a svědomitých kněží. Z řádu vyšla početná řada - biskupů, kteří se podíleli na reformě církve a zvláště duchovenstva, jak ji navrhl - tridentský koncil. Dlouho působili pouze v Itálii, především v Benátkách a v Neapoli, později se rozšířili i v Evropě a Americe. V Praze měli klášter a kostel v Nerudově ulici. Dnes jsou činní i v - misijích (Afrika). Kongregace oblátek Neposkvrněné Panny Marie, založená v Neapoli Ursulou Benincasa (+1618) v roce 1583 a Kongregace poustevnic, založená v roce 1617, byly schváleny Řehořem XV. roku 1623 a v roce 1633 byly přidruženy k řádu t., od něhož převzaly název.