Tlaloc (Aztékové)

Tlaloc (Aztékové)

("Ten který dává růst")- bůh vod a deště, u Mayů nazýván Čak, mezi Zapotéky Cosicho

 

Tlaloc - v nahuatl "nápoj země" nebo "kdo napájí zem", někdy nazýván také Atonal (Duch vody) nebo Tlalocanteuhtli (Pán Tlalocanu). Jeden z nejdůležitějších bohů všech Aztéků, vládl padající vodě tj. dešti a za manželku měl Chalchiuhtlicue, vládkyni vody stojaté a tekoucí. Tlalocovi byla zasvěcena svatyně na vrcholu pyramidy Hlavního chrámu v Tenochtitlánu vedle svatyně dalšího důležitého aztéckého boha Huitzilopochtliho.

Býval zpodobňován s čelenkou z volavčího peří, tesáky, vykulenýma očima a s posvátnou pokřivenou holí, jíž působil blesky a hromy.

Aztékové Tlalocovi obětovali obrovské množství lidských obětí a během oslav na jeho počest se vždy očisťovali v parních lázních. Někdy týrali malé děti, aby svými slzami přivolaly déšť a jako božského posla uctívali ropuchu. Bůh se staral o utonulé, nemocné trpící vodnatelností, dnou a kožními nemocemi. Ti byli určeni po smrti Tlalokovi a proto pohřbeni rovnou do země, ne spáleni jak bylo tehdejším zvykem.