Třísloviny

Třísloviny jsou deriváty kyseliny gallové. Mají svíravou chuť a schopnost srážet bílkoviny, alkaloidy a těžké kovy. Proto se uplatňují při průjmech, otravách alkaloidy, drobných poraněních apod. Jsou účinnými látkami dubu, borůvky, ostružiníku, řepíku aj.

 

Třísloviny (taniny) jsou rostlinné polyfenoly trpké, svíravé či hořké chuti, které sráží proteiny. Z chemického hlediska jsou to velké polyfenolické sloučeniny, které obsahují hydroxylové a karboxylové skupiny vázající se na proteiny a jiné makromolekuly. Mívají molekulovou hmotnost od 500 do 3 000 g/mol.

 

Hydrolyzovatelné taniny se skládají ze sacharidu, na který je navázáno několik monomerních skupin kyseliny gallové esterifikací. Mohou být esterifikované jenom některé skupiny, nebo všechny, jako je v případě taninů v duběnkách hydrolyzují působením slabých kyselin, slabých bází nebo tepla.

Kondenzované taniny jsou polymery flavonových jednotek.

 

Využití

 • Činění kůží
 • Přípravky k léčbě průjmů, hemoroidů (zkomoleně hemeroidů), látky zastavující krvácení
 • Analytická chemie (detekce železa) a výroba duběnkového inkoustu
 • Antiparazitární účinek (působí proti střevním hlísticím)

 

Potraviny a další zdroje, které obsahují třísloviny

 • čaj (katechiny a flavonoidy)
 • víno – především červené víno
 • ovoce
  • granátové jablko
  • kaki
  • brusinka, borůvka, jahoda
 • trnka obecná
 • vičenec ligrus
 • Další zdroje
  • duběnky
  • kůra, listy různých stromů