Trojan

V pověstech vystupuje jako noční bytost, žeroucí jednou hlavou lidi, druhou dobytek a třetí ryby.