Ulemové

Souborné označení islámských učenců či duchovenstva (sing. álim - učenec, plur. ulamá). Jsou to znalci náboženství a práva. Na jedné straně dohlíželi na dodržování zákonů ve státě, na druhé straně jako kádíové (soudci) působí také v jeho službách.