Umabel

genius přátelství, cest a spokojenosti. Atribut: Bůh nad vše vznešený. Evokujeme, chceme-li získati přátelství, veršem: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum a pečetí, kterou tvoří čtyři soustředné kruhy s křížem uprostřed