Vadžet

Vadžet, též Uto, je staroegyptskou bohyní. Je to ochranná bohyně Dolního Egypta, byla uctívána v podobě kobry.

Vadžet byla původně bohyní města Bútó (Puto), toto město vzniklo z dvouměstí Dep-Pe, s velkou pravděpodobnoistí to bylo hlavní město Dolního Egypta před sjednocením říše. Po sjednocení celého Egypta králem Menim se stala ochráncem celého Dolního Egypta. Společně s bohyní Nechbet, ochránkyní Horního Egypta, byly jako Obě paní symbolem starého Egypta od jeho počátku až do jeho konce. Společně byly poctěny označením Matka krále.

Staří Egypťané bohyni Vadžet většinou znázorňovali jako kobru, která byla často okřídlená. Někdy ji zobrazovali také jako štíhlou ženu, která měla kobru na čele, nebo jako supici s kobří hlavou. V podobě kobry, která se označuje jako urea, se nachází na všech vyobrazeních vládců a velké části bohů, na mnoha papyrech a na reliéfech, na nichž jsou zachyceny korunovační scény.