Vadžrapradama mudra

Vadžrapradama mudra

 

(gesto neotřesitelné důvěry)


Zkřižte prsty obou rukou před hrudí.


Posílená prvotní důvěra je základem zdravé důvěry v sebe sama. Zažíváme období, kdy si myslíme, že zvládneme vše, s čím se setkáme, a období, kdy si zoufáme, cítíme se nejistí a myslíme si, že nedokážeme čelit budoucnosti. Při bližším pozorování si všimneme, jak je pro naši sebedůvěru důležitá vnitřní síla. Jsme-li oslabeni, ať už ve fyzické nebo mentálně-duchovní rovině, vkrade se snadno i nejistota. Vnitřní sílu můžeme cíleně zvednout mudra-mi, tělesnými a dechovými cvičeními (viz str. 48).
Navíc jsem si u sebe všimla, že začínám pochybovat a příliš mnoho hloubat nebo se cítím nejistá tehdy, kdy jsem ztratila spojení s kosmickým vědomím. Není to úžasné, když pomyslíme, že nás od něj dělí jediná myšlenka a tuto vzdálenost můžeme kdykoli překonat? Kosmické vědomí nebo to božské jsou tady stále – ale kde jsme my? Toto poznání změnilo celý můj život.
Abyste si tuto skutečnost stále připomínali, můžete si do kapsy nebo na psací nebo pracovní stůl položit nějaký předmět jako talisman.
Na počátku meditace přesně a jasně formulujte své otázky nebo prosby, nahlas nebo potichu. Pak poděkujte za vedení, kterého se vám dostane. Po zbytek meditace prostě setrvejte v tichosti a soustřeďte se na svůj dech.
Afirmace: Jsem stvořením všemocného všehomíra, jehož síla a moc mě neustále láskyplně podporuje.