Vajú mudra

Vajú mudra

 

Tato mudra snižuje vítr a prvek vzduchu ve všech částech těla, takže pomáhá léčit nemoci z nerovnováhy vzduchu. Ájurvéda zná 51 větrů, které ve všech částech těla mohou způsobit četné poruchy, mimo jiné i dnu, revmatismus, chvění rukou, hlavy.

V akutních případech 45 minut cvičení postačí na 12 - 24 hodin. Při chronických nemocech Váta by se měla tato mudra cvičit 15 - 45 minut každý den. Výsledek je pomalý, ale jistý.
Léčí revma, artritidu, dnu, parkinsnovu nemoc. Měla by se cvičit, pokud se nemoc nevyléčí a pak přestat. Pro rychlejší výsledky je dobré společně s ní cvičit i Váju mudru. Prán mudra totiž pomáhá zvyšovat Čétna, což je prospěšné při všech nemocech. Také léčí ochrnutí obličeje a ztuhlá záda a krk. Je také výborná na bolesti kolen. Pomáhá od nadýmání, překyselení, a špatného trávení.

 

Poloha: Ohnutý ukazováček se dotkne kořene palce a palec přes něj přehne a lehce tlačí na ukazováček.

 

Tato pozice zabraňuje „větru“, tj. větrům a pocitu přejedení ve všech částech těla. Ajurvédická medicína vychází z toho, ţe se v těle nachází 51 druhů větru, které mohou vyvolat různé poruchy, mimo jiné dnu, ischias, větry, revmatismus a třas hlavy, krku nebo rukou. Pouţijete-li vaju mudru během 24 hodin po vypuknutí nějaké poruchy nebo nemoci způsobené větrem, můţete velice rychle počítat se zlepšením. Při chronických potíţích by se zároveň měla cvičit pran mudra č. 6. S vaju mudrou se musí přestat, jakmile nemoc zmizí.
Příliš mnoho větru v těle můţe být způsobeno vnitřním zanesením, zejména ve střevech, nebo vnitřním napětím, které je vyvoláno stavy rozrušení. Často je také narušen normální, pro kaţdého člověka individuální rytmus dechu.
Jako dodatečné opatření můţete cvičit „zataţení břicha“. Klekněte si k tomu na všechny čtyři: nadechněte se a zvedněte přitom trochu hlavu, vydechněte a přitom hlavu znovu skloňte a zároveň silou zatáhněte břicho. Během přestávky v dechu několikrát zatáhněte břicho a zase povolte. Pak se znovu zhluboka nadechněte, znovu zvedněte hlavu… Opakujte to celé několikrát.

 

Proti vnitřnímu napětí a stavům rozrušení můţe navíc pomoci následující vizualizace:
Představte si, ţe stojíte uprostřed bouře. Při výdechu vydechujete všechno vnitřní napětí a nečistoty do větru. Nyní se bouře uklidnila a i vy se uklidníte tak, ţe děláte stále kratší a klidnější výdech. Nyní prodluţujte přestávky po nádechu a výdechu. Vzduch vám jemně proudí do plic a pomalu a klidně znovu uniká. Ponořte se do blahodárného klidu – z něhoţ se můţe vyvinout nová síla.


Afirmace: Jsem všude a vţdy klidný a uvolněný.