Vasariah

Vasariah

genius spravedlnosti, paměti, řečnictví. Atribut Bůh spravedlivý. Pomáhá proti těm, kdož nespravedlivě pronásledují. Evokujeme, jmenujeme-li osoby nepřátelské a pak citujeme verš: Quia rectum est verbum Domini et opera eius in fide