Vasiariel

Vasiariel je členem kůru panstev pod Zadkielem. Je to anděl spravedlnosti a anděl - patron profesí v legislativě. Vasiariehovi mohou být směrovány petice nebo může být vzýván k pomoci těm, kteří jsou souzeni před zákonem. Nemůže se vměšovat do právního systému,, ani žádného viníka nemůže zprostit viny.

Může však zajistit, aby se dospělo ke spravedlivému rozsudku, a v případě viny podnítit porotu k milosrdnosti a shovívavosti. Někdy není v nejlepším zájmu provinilce uniknout před trestem, který si za své činy zaslouží. takoví by pak mohli mít dojem, že "jim to prošlo" a měli by před zákonem ještě menší úctu. Vasiarieh rozumí jemným nuancím zločinu a trestu, a když je vyvolán, aby ovlivnil soudní proces, nepodpoří mírnější rozsudek, nebude-li si jist, že obviněný nebo obviněná dostal/a/ za vyučenou.

Božský zákon se spíše než trestem zaobírá pokáním, což jsou výčitky svědomí pocházející z uvědomění si špatného skutku a z rozhodnutí jednat příště jinak. Pokud chceme volat Vasiarieha kvůli milosti, ať již pro sebe nebo pro někoho druhého, můžeme mu napsat petici.