Vasudév

Odnáší novorozeného Kršnu v košíku do Nandova domu, aby ho uchránil před zákeřným králem Kansou.