Vepuauet

Vepuauet (v egyptštině „Otevírač cest“, řecky Οφοις – Ophois, resp. Ofois) je staroegyptský bůh bojovného a ochranného charakteru spojovaný s královskou mocí. Je doložen od počátku historické doby: standarta s jeho podobou jako psovité šelmy (pravděpodobně šakala, divokého psa nebo jejich křížence) je nesena například na Narmerově paletě v čele královského průvodu. Vystupuje v roli panovníkova ochránce, průzkumníka, herolda a posla jeho moci. Bývá zdůrazňována jeho vazba na Horní Egypt; v takovém případě jeho dolnoegyptskou protiváhu tvoří posvátný býk Hapi a později Anup.