Vesta

Známá rovněž jako Hestia, Prisca.

Vesta je bohyně slunce a ohně, která dohlíží rovněž na domá­cí krb. Ve starověku se o nepřetržitý oheň staraly na její po­čest vestálské panny. Každý oheň byl pokládán za součást živé­ho ducha Vesty.

V kruzích New Age spolupracuje Vesta s Héliem, římským bohem slunce, jako tzv. Solární logy. Tento termín označuje bož­stva, která zapalují plamen světla v uchazečích o duchovní po­znání a používají k tomu slunečních paprsků z jejich solaru plexu.

Vesta se projíždí každý večer na vá­lečném voze s Apollem mezi hvězdami a sleduje nás na zemi. Žehná nám a chrání nás. Viděla jsem, jak nás zasypává soucitem, protože si uvědomuje, že to nemáme snadné. Podobá se archan­dělu Hanielovi, který nás osvětluje hvězdným prachem, aby­chom si pamatovali naše magické vlastnosti a kvality.

Pomáhá:
    * s božským světlem - zvětšuje jeho velikost, jasnost a viditel­nost
    * s ochranou před požáry
    * plnit náš domov vřelostí a láskou
    * se vzněcováním a udržováním vášně
    * s ochranou, zvláště dětí
    * s očišťováním prostoru

 

INVOKACE

Dobrý nápad je pozvat Vestu domů, jestliže tam v poslední době došlo k nějakým sporům. Vesta domov očistí od energie strachu a hněvu, takže je méně pravděpodobné, že by se mohl v budoucnosti konflikt opakovat. Vnese do vašeho domova vře­lost, lásku a pohodu, což potěší všechny, kdo k vám přijdou.

Protože je Vesta bohyní domácího krbu nebo ohniště, jedním ze způsobů jak ji přivolat, je zapálit oheň nebo svíčku. Při zapa­lování jí řekněte:

„Milovaná Vesto, přines, prosím, k nám domů plamen božské lásky a světlo ohně laskavosti, soucitu a pochopení každému, kdo tam žije a kdo přichází na návštěvu. Pomoz nám spálit veškeré obavy týkající se lásky a postarej se, abychom se cítili dobře a bez­pečně. "