Vincentky

Roku 1617, na počátku své charitativní činnosti, založil Vincent z Paula ( - lazaristé) Confrérie des Dames de la Charité, společnost žen, která se věnovala nemocným, chudobným a osamělým. Z této společnosti později z podnětu Vincence z Paula a Louisy de Marillac vznikla kongregace žen Dcery křesťanské lásky (nazývané také vincentky), které skládaly - slib, že se zasvětí službě chudobným. Byly schváleny Inocencem X. r. 1654. V některých místech se nazývají milosrdné sestry. Od roku 1655 jsou podřízeny nejvyššímu představenému lazaristů. Dnes jsou činné hlavně v nemocnicích a v ústavech pro staré osoby.