Visitantky

Řád Navštívení Blahoslavené Panny Marie (Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis), založený 1610 v Annécy sv. Františkem Saleským a svatou Janou Františkou Frémiot de Chantal (1572-1641) pro péči o chudobné a nemocné a pro - kontemplaci. V roce 1618 je uznal Pavel V. jako řád s - augstiniánskou - řeholí. Většina klášterů vznikla ve Francii, několik ve francouzských koloniích v Asii a v USA. K nejznámějším patřil klášter Paray-le-Monial, odkud se rozšířila úcta k Božskému Srdci Ježíšovu, o kterou se zasadila hlavně Markéta Marie Alacoque (1647-1690, svatořečená 1920). V roce 1951 se kláštery v., které až do té doby byly nezávislé, spojily do konfederace, řízené - generální představenou.