Vitamín B1 – thiamin

Thiamin neboli vitamín B1 je bílá nebo bezbarvá krystalická sloučenina. Jde o ve vodě rozpustný vitamín. Jeho přiznaným (1912) objevitelem je Kazimierz Funk. Tento vitamin o dva roky dříve (14. 6. 1910) objevil japonský biochemik Umetaró Suzuki (鈴木 梅太郎) a nazval jej aberic acid, poaději oryzanin; objev oznámil téhož roku 13. 12. v interní zprávě tokijské chemické společnosti (東京化学会) a publikoval v lednovém čísle ročníku 1911 vědeckého časopisu téže společnosti Tókjó kagaku kaiši (東京化学会誌). Vlivem chybného překladu do němčiny nebyl objev (a jeho význam) rozpoznán a jako objevitel byl uznán až Kazimierz Funk.

Chemicky se thiamin skládá ze substituovaných jader thiazolu a pyrimidinu, které jsou spojené methylenovým můstkem. Je to silně hydrofilní sloučenina.

 

Vitamín B1 je nutnou součástí výživy. V malém množství je přítomen v potravinách rostlinného i živočišného původu. Bohatým zdrojem jsou neloupané obiloviny, maso, pivovarské kvasnice, med a ořechy.

 

Význam

Vitamín B1 působí příznivě na nervový systém a proti únavě. Zvýšený příjem se doporučuje při otravách nikotinem, arsenem nebo olovem. Jeho funkce byla objasněna i na biochemické úrovni. Thiamin je enzymem thiaminfosfotransferázou, který je přítomen v játrech a mozku, přeměněn na aktivní formu vitamínu B1 , thiamindifosfát. Thiamindifosfát je koenzymem mnohých enzymových reakcí, konkrétně těch, při nichž je přemísťován aktivovaný aldehydový zbytek. Patří k nim:

  • oxidativní dekarboxylace α-ketokyselin, např. dekarboxylace pyruvátu, α-ketoanalogů leucinu, izoleucinu a valinu, α-ketoglutarové kyseliny;
  • transketolázová reakce.

Oxidativní dekarboxylace jsou důležité v metabolismu sacharidů a aminokyselin, transketolázová reakce probíhá v pentózovém cyklu, ve kterém jsou syntetizovány redukční ekvivalenty NADPH a deoxyribóza a ribóza k syntéze nukleových kyselin.

 

Projevy nedostatku

Při nedostatku thiaminu dochází k omezení reakcí, které jsou závislé na thiamindifosfátu, a k hromadění substrátů těchto reakcí (pyruvát, pentózy…).

Nedostatek v přijímané potravě se projevuje jako nemoc beri-beri. Nejprve se projevuje periferními myopatiemi, vyčerpaností, ztrátou chuti k jídlu. Později se příznaky stupňují, objevují se deprese, podrážděnost a zmatenost jako důsledek neurologických degenerativních změn, degenerace kardiovaskulárního systému a svalů, otoky. U chronických alkoholiků se nedostatek thiaminu často projeví jako Wernickeova encefalopatie či Korsakovova psychóza.

V našich zeměpisných šířkách je nedostatek vitamínu B1 vzácný. Beri-beri je způsobena dlouhodobou konzumací potravy bohaté na sacharidy ale chudou na thiamin, jako je loupaná rýže, bílá mouka a rafinovaný cukr.

 

Předávkování

Vitamin B1 je rozpustný ve vodě a je vylučován močí. Předávkování je proto téměř vyloučeno, byly zaznamenány jen ojedinělé alergické reakce sensitivních lidí na ústní podání velkého množství tohoto vitamínu.