Zamiel

Hurikány a vichřice ničí obrovskou silou a způsobují nedozírné škody na domech a majetku, ba dokonce mohou zahubit lidský život. Takovéto "Boží skutky" není možné zastavit, ale jejich důsledky mohou být dozajista zmírněny modlitbou a v individuálních případech i zázraky, které zachrání život lidem, kteří se do vlivu hurikánu dostali.

Anděl Zamiel vládne hurikánům a může se vzývat na ochranu života ohrožených jedinců nebo na zmírnění následků těchto bouří. Když se doslechnete o potencionálně zhoubném řádění hurikánu, můžete vzývat Zamielovo milosrdenství uvedenou modlitbou nebo invokací, případně si můžete sestavit vlastní:

Ve jménu Všemocného Stvořitele
Tě vzývám, veliký anděly Zamieli,
jako anděla hurikánů,
abys utišil běsnění této ničivé bouře.
Odvrať jeho cestu od zranitelných míst
a nech, ať se vyřádí tam, kde zraní jen málokoho.
Děkuji Ti a ctím Tě za vyslyšení mé modlitby,
a to ve jménu Všemocného.

Vaše invokace by měla být adresována do směrů čtyř větrů, přičemž začínáte na východě a pokračujete ve směru hodinových ručiček. Můžete zapálit libovolný počet svící. Představujte si, jak čtyři větry stahují oko bouře a uklidňují ji, dokud se neztiší a nenastane mír.