Zašová

Zašová


Poutní místo naleznete 6 km východně od Valašského Meziříčí, severně od silnice - 18
   
studánka

Popis:   
Dvě kostelní věže se zastřešením cibulovitého tvaru (r. 1892) s lucernami dodávají chrámu vzhled poutního místa. V průčelí jsou skulptury sv. Michaela a zakladatelů trinitářů. Na hlavním oltáři je velice půvabný obraz Panny Marie. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Otýlii, všem svatým, sv. Janu Nepomuckému a sv. Kříži. 

Historie:   
Fara se v Zašové traduje od 14.století. Později zanikla, byla obnovena jako protestanská a od roku 1628 byla opět katolická. Původně dřevěný kostelík sv. Anny byl po r. 1714 nahrazen dnešní krásnou svatyní, vybudovanou Karlem Jindřichem hrabětem ze Žerotína.
  V r. 1725 byl položen základní kámen ke stavbě kláštera trinitářů (Nejsvětější Trojice - zal. r. 1198 sv. Janem z Mathy a sv. Felixem z Valois, tento řád uveden do Čech v r. 1705 a jeho hlavním posláním byla humanitární činnost při zmírňování následků válečných útrap a pomoc jejich obětem, zejména při osvobozování křesťanských zajatců, a to i za cenu ztráty vlastní svobody - v novější době misijní činnost a duchovní správa).
  V r. 1782 byl klášter císařem Josefem II. zrušen, kostel se stal farním a část kláštera ponechána jako farní budova. Později zde byla škola a sirotčinec. 
    
Význam:   
Pověst vážící se k tomuto poutnímu místu vypráví, jak Matka Boží zachránila zbloudilému rytíři těžce zraněnému v boji s Turky život tím, že ho dovedla ke studánce, kde nabyl nových sil. Z vděčnosti dal namalovat výjev zobrazující Matku Boží s dítětem, která mu podává záchrannou šňůru.