Zeměplocha

Zeměplocha (v anglickém originále Discworld; český vydavatel na začátku 90. let tuto sérii označil jako Úžasná Zeměplocha, tohoto označení se drží dosud, nicméně není podloženo originálem a jinde se používá jen málo) je knižní série psaná Terrym Pratchettem čítající 40 knih, řadu povídek, map a různých dalších publikací odehrávající se na Zeměploše, fiktivním světě ležícím na hřbetě želvy plující vesmírem. Drží se převážně zvyklostí moderní fantasy literatury. Knihy jsou humoristické a satirické a často parodují prvky z děl Tolkiena, Roberta E. Howarda nebo H. P. Lovecrafta, ale také různé motivy z mytologie, folklóru a pohádek.

Od roku 1983, kdy vyšla první kniha Barva kouzel, se série postupně rozšiřovala a inspirovala různé projekty, například zeměplošskou hudbu, komiks nebo divadelní představení (v České republice pražské Divadlo v Dlouhé). Nově vydávané knihy obvykle dosahují prvního místa v žebříčku prodejnosti v The Sunday Times; Pratchett sám byl v devadesátých letech nejprodávanějším britským autorem; později byl sice překonán knihami o Harrym Potterovi od spisovatelky J. K. Rowlingové, stále však drží rekord pro autora, jehož knihy se nejvíce kradou.

V ČR knihy vydává nakladatelství Talpress a překládá je Jan Kantůrek. Kniha Muži ve zbrani získala cenu Akademie science fiction, fantasy a hororu pro nejlepší fantasy roku 1997; v letech 1995-1999 byla Zeměplocha oceňována i jako nejlepší cyklus. Jan Kantůrek strávil prakticky celá devadesátá léta jako nejlepší překladatel téže akademie.

 

Svět Zeměplochy byl již zaznamenán v 40 knihách a pěti povídkách. Obálky všech britských edicí knih až po Zloděje času kreslil Josh Kirby (zemřel v říjnu 2001); s jeho přebaly vyšly knihy i u nás. Obálky amerických edic jsou tvořeny různými kreslíři a od smrti Joshe Kirbyho jsou celosvětově využívány ilustrace Paula Kidbyho.

Jen velmi málo zeměplošských knih je rozděleno do kapitol; ve většině z nich je několik proplétajících se příběhů. To však neplatí v Zaslané poště, která kromě kapitol obsahuje také jejich stručný obsah, podobně jako kniha Medvídek Pú. První kniha v sérii Barva kouzel, stejně jako později Pyramidy, byly rozděleny do úseků zvaných „knihy“. Podle Pratchettových vlastních slov si on sám „nikdy nezvykl na psaní po kapitolách“ a ve svých knihách pro mládež je použil, protože „jeho nakladatel křičel tak dlouho, dokud je tam nedal“.

Mnoho knih sdílí své hlavní postavy a probíhá v nich jejich vývoj. V některých dílech se postavy, jinde hlavní, objevují jen krátce (například Mrakoplaš v Mortovi). V celém cyklu běží skutečný čas a věk postav se mění spolu s kalendářními roky. Knihy bývají rozdělovány do skupin podle svých hlavních hrdinů nebo témat:

  • Knihy o Mrakoplašovi - Ústřední postavou je nedostudovaný „mák“ (jak má napsáno na klobouku) jménem Mrakoplaš, neschopný použít jakékoliv kouzlo, ale také proslulý svým pudem sebezáchovy. V příbězích s Mrakoplašem také často vystupují mágové z Neviditelné univerzity.
  • Knihy o čarodějkách - Popisují příběhy čarodějek z Lancre - Bábi Zlopočasné, Stařenky Oggové a Magráty Česnekové. Ke trojici se později přidává také Anežka Nulíčková.
  • Mezi knihy o čarodějkách patří i Čaroprávnost, kde se řeší první (známý) mág - žena. Touto ženou se stává Eskarína, zkráceně Esk. Umírající mág jí odkáže svoji hůl, aniž by ověřil její pohlaví a tím ji předurčí k tomu, stát se mágem. To je ovšem proti všem pravidlům - mágové jsou muži, ženy jsou čarodějky. Bábi Zlopočasná se proto snaží z Eskaríny udělat čarodějnici, ale neuspěje a nakonec jí pomáhá dostat se na univerzitu.Knihy o Smrťovi - Smrť je zobrazován jako tradiční vysoký kostlivec v černé kápi. Smrťovi společníci jsou jeho vnučka Zuzana, sluha Albert a Krysí Smrť, hlodavčí obdoba Smrtě lidského a v knize Mort na kratší dobu jeho učeň Mort. V pozdějších knihách hraje hlavní roli Zuzana, Smrť však neztrácí na důležitosti. Smrť se jako vedlejší postava objevuje ve všech zeměplošských knihách kromě Svobodnýho národa a Šňupce.
  • Knihy s Městskou hlídkou - Tyto příběhy se zabývají činností ankh-morporské obdoby policie, Městské hlídky. Jejím velitelem je Samuel Elánius a mezi její strážníky patří Karotka Rudykopalsson, Angua, Fred Tračník, Navážka nebo "Noby" Nóblhóch.
  • Knihy o Toničce Bolavé - V těchto knihách je hlavní postavou mladá dívka Tonička, spřátelená se zvláštními tvory známými jako Nac Mac Fíglové. Jsou psané stylem dětských knih, ale přibližují se knihám o čarodějkách, které se v knihách také objevují, zvláště v knize Svobodnej národ a Klobouk s oblohou.
  • Knihy o průmyslové revoluci – Na Zeměplochu dorazil pokrok a průmyslová revoluce. Součástí série jsou i příběhy bývalého zločince Vlahoše von Rosreta, který je proti své vůli (a podle vůle Patricije) polepšen a postupně v Ankh-Morporku zastává důležité funkce v životě města jako poštmistra či vedoucího banky a mincovny.
  • Jiné - Knihy, ve kterých se neobjevuje ani jedna z výše uvedených postav, nebo se objevuje jen jako vedlejší. Jednou z těchto knih je například Pravda, Malí bohové nebo Pyramidy.

Toto rozdělení se však nedá označit za jednoznačné. Mnoho příběhů (např. Pravda nebo Zloděj času) jsou samy o sobě nezávislé, avšak propojují se s několika hlavními dějovými liniemi. Řada postav, například mágové z Neviditelné univerzity, elfové nebo mnichové historie se objevují jako postavy v mnoha příbězích, přitom nejsou hlavními hrdiny ani jednoho z nich. Na druhou stranu, některé knihy, ačkoliv nevázané na hlavní děje, dokumentují vývoj města Ankh-Morpork na technologicky pokročilou metropoli - to je případ Pravdy, která popisuje rozšíření městských novin a Zaslané pošty, zaznamenávající rozvoj poštovních služeb a vzestup zeměplošského telekomunikačního systému, semaforů.