Žirafa - Giraffe

Pro rozvinutí schopnosti vidět „terén svého života“ z vyšší, jasné a při tom uzemněné perspektivy. Zlepšuje duchovní rozvoj a vizi, současně s tím nás však podporuje v tom, abychom vše zažívali z dobře uzemněného středu. Podporuje nás ve vyhledávání blaha a „natahování krku“ pro dobro druhých.